ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Οργανώνουμε και διαχειριζόμαστε αθλητικές καμπάνιες και χορηγικά προγράμματα σε συνεργασία με αθλητικούς οργανισμούς, ομοσπονδίες και εταιρείες που θέλουν να προβληθούν.

01.
Προσθέτουμε αξία στον τελικό χρήστη, στον επισκέπτη ή στον θαυμαστή, για να διασφαλιστεί ότι η επωνυμία σας μπαίνει στην καρδιά και το μυαλό του. Επικεντρωνόμαστε στο να κάνουμε μια θετική επιρροή και να δημιουργήσουμε κάποιο πραγματικό όφελος.
02.
Ορίζουμε σαφείς στόχους και διαπραγματευόμαστε τις συμβάσεις που θα τους εκπληρώσουν.
03.
Οργανώνουμε και ενεργοποιούμε ειδικά σχέδια προσανατολισμένα στον πελάτη. Η αξία της χορηγίας δεν είναι μόνο η δημιουργία δεσμών μεταξύ του εμπορικού σήματος και του κατόχου των δικαιωμάτων - είναι το πώς αξιοποιούνται αυτοί οι δεσμοί που κάνει τη διαφορά.
04.
Αξιολογούμε τα αποτελέσματα και διαμορφώνουμε μακροπρόθεσμες συνεργασίες.
05.
Η χορηγία είναι μια συνεχής διαδικασία και παρέχουμε πλήρη υποστήριξη κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της σύμβασης.
el